នៅថ្ងៃទី​១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ គឺ Youtube កំពុងតែគាំងនៅជុំវិញពិភពលោក ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ វេបសាយ Youtube ត្រូវបានគេដឹងថា អាចចូលមើល ប៉ុន្តែទស្សនាវីដេអូមិនបានឡើយ ។ 

/

នៅក្នុងនោះផងដែរ យើងសង្កេតឃើញថា មានអ្នកនិយមលេងអិនធឺណិតជាច្រើនបានបង្ហោះសារនៅពេលដែល Youtube កំពុងតែ Error ។

សូមរង់ចាំទស្សនាព័ត៌មាន​ Update ទាំងអស់គ្នា ៕

/

/

ប្រែសម្រួល ៖ គន្ធា