បន្ទាប់ពីធ្វើការតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមក ឃើញថា ព្យុះទី ២២ ឈ្មោះ សង្ឃុត បាននិងធ្វើ់ដំណើរទៅដល់ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាម នៅយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ។ 

ចំណែកឯព្យុះទី ២៣ ឈ្មោះ បារីចាត និងថយឥទ្ធិពលដនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ត្រង់ភាគខាងជើងកោះហៃណាំ ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា