ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផេករបស់ក្រសួង​អប់រំ​ ស្ដីពីការលទ្ធផលនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើគ្រប់មុខវិជ្ជា មិនមែនត្រឹមតែមុខវិជ្ជាគណិតមួយមុខទេ ។ 

/

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាសលទ្ធផលថ្មី នៅទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ តាមរយៈទំព័រហ្វេកប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាគឺសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះ ៕

/