ភ្នំពេញ ៖ ដោយសារតែផ្ទុះនឹងការតវ៉ាយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សជាមួយនិងការប្រលងបាក់ឌុប កាលពីថ្ងៃទី ២០ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ កន្លងទៅនេះ មុននេះក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសថា នឹងប្រើរយៈពេលខ្លី ក្នុងការដោះស្រាយ លទ្ធផលមិនប្រក្រតីសិស្ស ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទស្សនា តារាងនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា