ខាងក្រោមនេះ គឺជាខ្សែភាពយន្ដទាំង ៦ រឿង ដែលទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃខ្ពស់បំផុត សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី៣ នៃខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១៖

១. រឿង Mae Bia

/

ដោយទទួលបានពាក្យសរសើរល្អៗពីអ្នកទស្សនា ខ្សែភាពយន្ដរឿង “Mae Bia” ទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃ 5.2 និង 4.9 ភាគរយ ។

២. រឿង Ruk Nirun Juntra

/

ខ្សែភាពយន្ដបែបស្រមើស្រមៃរឿង “Ruk Nirun Juntra” ដែលមានការចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Ken Theeradeth និងកញ្ញា Ice Preechaya ទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃ 3.9, 3.7, និង 3.7 ភាគរយ ។

៣. រឿង Dare to Love: Hai Ruk Pipaksa

/

ខ្សែភាពយន្ដរឿង “Dare to Love: Hai Ruk Pipaksa” ដែលសម្ដែងដោយលោក Kongthap Peak និងកញ្ញា Bella Ranee ទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃ 3.5 និង 3.3 ភាគរយ នៅសប្ដាហ៍នេះ ។

៤. រឿង Gor Ruk Gon Huajai

/

ខ្សែភាពយន្ដបែបស្នេហារឿង “Gor Ruk Gon Huajai” ដែលសម្ដែងដោយលោក Blew Woraphon និងកញ្ញា Noey Paphada ទទួលបានពិន្ទុ 3.2, 3.1, និង 2.8 ភាគរយ ។

៥. រឿង Hongsutai Maai Layk 6

/

ខ្សែភាពយន្ដរឿង “Hongsutai Maai Layk 6” ដែលមានការចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Petch Boranin និងកញ្ញា Fern Nopjira ទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃ 1.0 និង 0.9 ភាគរយ នៅសប្ដាហ៍នេះ ។

៦. រឿង 46 Days

/

ខ្សែភាពយន្ដបែបកំប្លែង និងស្នេហារឿង “46 Days” ដែលសម្ដែងដោយលោក Non Chanon និងកញ្ញា Baifern Pimchanok ទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃ 0.1 និង 0.2 ភាគរយ ៕

 /

ប្រែសម្រួល៖ សារ៉ាត

ប្រភព៖ Thaiupdate