យោងតាមការស្រាវជ្រាវ  ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាស្រីថៃ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង ឆ្លងប្រទេស សម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ៖

១. កញ្ញា Kitty Chicha

/

កញ្ញា Kitty Chicha ទទួលបានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់នាង នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដថ្មីបង្ហោះ នៅលើបណ្ដាញ  Netflix រឿង “Girl From Nowhere: Season 2” ។ នៅខែនេះ នាងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅលើតារាង ។

២. កញ្ញា Yaya Urassaya

/

តារាស្រី ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់ គឺកំពូលតារាស្រី Yaya Urassaya ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅលើតារាង ក្នុងខែនេះ ។ ខ្សែភាពយន្ដភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងរឿង “Kluen Cheewit” កំពុងចាក់បញ្ចាំងម្ដងទៀត នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Thai TV3 ។

 ៣. កញ្ញា Baifern Pimchanok

/

កញ្ញា Baifern Pimchanok ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំង តាមរយៈការសម្ដែងរបស់នាង នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដរឿង “46 Days” ។ នៅខែនេះ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅលើតារាង ។

aifern Pimchanok grows her popularity rapidly with her performance in “46 Days”.

៤. កញ្ញា Bua Nalinthip

/

៥. កញ្ញា Mookda Narinrak

/

៦. កញ្ញា Kimmy Kimberley Anne Woltemas

/

៧. កញ្ញា Mai Davika

/

៨. កញ្ញា Bella Ranee

/

៩. កញ្ញា Taew Natapohn

/

១០. កញ្ញា Mew Nittha

 /

/

ប្រែសម្រួល៖​សារ៉ាត

ប្រភព៖ Thaiupdate