ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាប្រុសស្រី ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុត នៅលើគេហទំព័រ Thai Update សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី២ នៃខែកុម្ភៈនេះ ៖

កញ្ញា Bella Ranee

/

ក្រុមអ្នកអានរបស់គេហទំព័រ Thaiupdate មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះព័ត៌មានរបស់តារាស្រី Bella Ranee ។ តារាស្រីរូបនេះ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅក្នុងតារាង ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ។

លោក James Jirayu

/

នៅលើតារាងនេះផងដែរ តារាប្រុសរូបសង្ហា និងមានទេពកោសល្យក្នុងការសម្ដែងលោក James Jirayu បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់់លេខ២ ។ អ្នកអានរបស់ Thaiupdate ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់លោក James Jirayu។

លោក Pae Arak

/

អ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ នៅលើតារាង គឺតារាប្រុសលោក Pae Arak ។

កញ្ញា Taew Natapohn

/

បន្ទាប់មកគឺតារាស្រីប្រកបដោយទេពកោសល្យសម្ដែងកញ្ញា Taew Natapohn ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ នៅលើតារាង ៕  

ប្រែសម្រួល៖ សារ៉ាត

ប្រភព៖ Thaiupdate