តារាស្រីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Thai TV3 ទាំងបីរូបនេះ សម្ដែងឈុតពិបាកៗ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដភាគថ្មី៖

កញ្ញា Nychaa Nuttanicha

/

កញ្ញា Nychaa Nuttanicha សម្ដែងជាតួឯក នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដភាគថ្មីរឿង “Game Prattana” ជាមួយនឹង លោក alongside Alek Teeradetch ។ បច្ចេកទេសសម្ដែងរបស់នាង​ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដនេះ ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ ។

កញ្ញា Ice Preechaya

/

កញ្ញា នឹងដើរតួជានាង ‘Parichat’  នៅក្នុងការថតឡើងវិញនូវខ្សែភាពយន្ដភាគរឿង “Plerng Payu” ជាមួយនឹងលោក Great Warintorn ។ នាង នឹងសម្ដែងក្នុងឈុតដ៏ពិបាក ដែលនាងមិនធ្លាប់សម្ដែងពីមុនមក ។

កញ្ញា Kimmy Kimberley Anne Woltemas

/

Kimmy Kimberley សម្ដែងជាតួអង្គកូនភ្លោះ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដ “Song Sanaeha” ជាមួយនឹងលោក James Ma ។ នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលនាងសម្ដែងជាតួអង្គប្រភេទនេះ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដភាគថ្មីនេះ ៕

 /

ប្រែសម្រួល៖ សារ៉ាត

ប្រភព៖ Thaiupdate