កូរ៉េ ៖ ដោយច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េគឺបុរសនឹងត្រូវជាប់ច្បាប់មួយគឺដល់វ័យ ២៨ ឆ្នាំ គឺមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ តារាប្រុសរូបសង្ហាដែលកើតឆ្នាំ ១៩៩០ នឹងជាប់ឈ្មោះចូលបម្រើកងទ័ពហើយ ។ 

ជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាន ក្រុមតារាសម្តែងទាំង ៩ ដួងនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗនឹកដល់ពួកគេខណៈពេលដែលចូលបម្រើទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះហើយ ។ 

/

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតរបស់តារាសម្តែង ៩ ដួង ដែលជាប់ឈ្មោះបម្រើកងទ័ពក្នុងវ័យ ២៨ ឆ្នាំនេះ ៕

១. លោក Seungri សមាជិកក្រុម BIGBANG 

/

២. លោក Xiumin សមាជិកក្រុម EXO 

/

៣. លោក Yoseob សមាជិកក្រុម Highlight 

/

៤. លោក Kikwang សមាជិកក្រុម Highlight 

/

៥. លោក Junho សមាជិកក្រុម 2PM 

/

៦. លោក Chansung សមាជិកក្រុម 2PM 

/

៧. លោក Hongki សមាជិកក្រុម FT Island 

/

៨. លោក N សមាជិកក្រុម VIXX 

/

៩. លោក Leo សមាជិកក្រុម VIXX 

/

/

ប្រែសម្រួល ៖ គន្ធា

 ប្រភព ៖ koreaboo