ព័ត៌មានរូបភាព ៖ ជាការពិត រដូវវស្សា គឺជារដូវមួយក្នុងចំណោមរដូវទាំង ២ ធំៗ នៅព្រះរាជាណា ចក្រ កម្ពុជា ខណៈរដូវនេះផ្ទាល់ ត្រូវបានគេ កត់សម្គាល់ឲ្យដឹងថា ជារដូវបង្កបង្កើនផល នៃបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេស។ ជីវិតជាប្រជាកសិករជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺរស់នៅ ដោយពឹង ផ្អែក ទៅលើដំណាំអាស្រ័យផល ក្រោយពីទទួលបាននូវផល្លានុផល នៃការដាំដុះរបស់ខ្លួន។ ដោយ ឡែក បើនិយាយពីទេសភាព នៅស្រុកស្រែ អំឡុងរដូវវស្សា ចំពេលដែលមានការដាំដុះ និងប្រមូលផលនោះ ពិតជាគួរឲ្យចង់គយគន់ហួសពីការស្មាន ពោល ស្រស់ណាស់ ស្អាតណាស់ ខៀវស្រងាត់តែម្តង តោះទៅតាមដាន រូបភាពឯកសារ ទេសភាពស្រុកស្រែនាខែវស្សា ទាំងអស់គ្នា ៖ 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ដោយ ៖ កុសល

ប្រភព ៖ ហ្វេសប៊ុក (សុផល្លែត)