នៅសល់តែជាង១ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ​​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នឹងមកដល់ ហើយយើងសង្កេតឃើញថា ប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ ដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខនេះ។

/

ដោយឡែកមុននេះបន្តិចក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក៏បានលើកឡើងពីករណីមួយចំនួន ដែល​បេក្ខជនអាចនឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​បេក្ខភាព​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ មានដូចជា៖

/

១.សិស្ស​មាន​មធ្យមភាគ​ពិន្ទុ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ក្រោម ២៥.០០

២.សិស្ស​គ្មាន​មធ្យមភាគ​ពិន្ទុ​ប្រឡង​ឆមាស ៖ – ឈប់​ឥត​ច្បាប់​ក្នុង​ពេល​ប្រឡង​ឆមាស​មុខ​វិជ្ជា​ណាមួយ – ឈប់​មាន​ច្បាប់​ក្នុង​ពេល​ប្រឡង​ឆមាស​ចាប់​ពី​បីមុខវិជ្ជា​ឡើងទៅ

៣.សិស្ស​អវត្តមាន​លើស​ពី​ចំនួន​កំណត់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩) – អវត្តមាន​ឥតច្បាប់លើសពី៣០ដងឡើងទៅ – អវត្តមាន​ឥត​ច្បាប់ និង​មាន​ច្បាប់​លើសពី៤០ដងឡើងទៅ – អវត្តមានមានច្បាប់លើសពី៥៥ដងឡើងទៅ

/

អត្ថបទ៖ ចំរើន