កូរ៉េ ៖ តារាចម្រៀងកូរ៉េដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះ មានឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យ ពួកគេ​ម្នាក់មើលទៅនៅតែស្រស់ស្អាត មិនថាពេលផាត់មុខ ឬពេលអត់ផាត់មុខក៏ដោយចុះ ។ នៅខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតដ៏កម្ររបស់តារាចម្រៀងក្រុម TWICE ដែលមានទាំងផាត់មុខ និងមិនផាត់មុខ ចង់ដឹងថា មានសភាពយ៉ាងណា សូមធ្វើការទស្សនារូបថតនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

/

-នៅចាំអីទៀត ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ ៥០ ភាគរយ ពីការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅគេហទំព័រ ខេមញ៉ូវ!!

១. នាង Momo

/

/

២. នាង Chaeyoung

/

/

៣. នាង Nayeon

/

/

៤. នាង Jihyo

/

/

៥. នាង Dahyun

/

/

៦. នាង Sana

/

/

៧. នាង Tzuyu

/

/

៨. នាង Jeongyeon

/

/

៩. នាង Mina

/

/

ប្រែសម្រួល ៖ គន្ធា

ប្រភព ៖ koreaboo