ភ្នំពេញ ៖ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោក ឃាំង វៃហាំង​ តែងតែបង្កើតគម្រោងដើម្បីបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ កញ្ញា  យូ ប៊ីន ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅមុនឬក្រោយថ្ងៃកំណើត រហូតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកត់សម្គាល់ឃើញថា អ្នកទាំងពីរមើលទៅដូចជាលើសពីមិត្តរួមអាជីពទៅទៀត ។ 

-នៅចាំអីទៀត ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ ៥០ ភាគរយ ពីការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅគេហទំព័រ ខេមញ៉ូវ!!

/

ជាក់សម្តែងយើងក្រលេកមកមើលការ Surprise វិញម្តង គឺលោក ឃាំង វៃហាំង​ ឆ្នាំនេះធ្វើពិតជាមិនធម្មតានោះទេគឺ សុទ្ធតែយកពងមាន់ ព្រមទាំងម្សៅដាក់ចំមុខរបស់ កញ្ញា  យូ ប៊ីន ។ ចង់ដឹងថា ទិដ្ឋភាពពិតយ៉ាងណានោះ សូមធ្វើការទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

/

/

/

ដោយ ៖ គន្ធា