កំសាន្ត ៖ នៅក្នុងហ្គេម Challenge កាលពី ១០ ឆ្នាំនិងពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យតារាសម្តែង ចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនដួង បានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួន កាលពី១០ ឆ្នាំមុន និងពេលបច្ចុប្បន្ន ។ នៅក្នុងនោះផងដែរ យើងសង្កេតឃើញថា មានអាយុកាលកាន់តែច្រើន តារាសម្តែងក៏ដូចជាតារាសម្តែងទាំងនេះ កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់ ។ 

ចង់ដឹងថា តារាទាំង ៤ ដួងមានការវិវត្តន៍ដល់កម្រិតណា សូមធ្វើការទស្សនារូបថតនៅខាងក្រោមជាមួយ Camnews ទាំងអស់គ្នា ៕

សុខ សុម៉ោវត្តី 

/

នៅ សូនីតា 

/

មាន សូនីតា

 

/

ចិត្ត កញ្ចនា 

/

/

ដោយ ៖ គន្ធា