ថៃ ៖ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានទស្សនារឿង បុព្វេសន្និវាស អ្នកនឹងចងចាំឈុតឆាកមួយដែល នាយ មុឺន និយាយទៅកាន់តួឯកស្រី ដែលជាឈុតនិយាយយ៉ាងញាប់ ហើយឃ្លានោះវែងថែមទៀតផង ។ 

-ឱកាសពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើគេហទំព័រ Camnews 

/

យោងតាមទៅតាមប្រភពផ្លូវការមួយរបស់ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងឈុតនោះ លោក Pope thanawat បាននិយាយខុសរហូតដល់ទៅ ១៨ ដង រហូតធ្វើឲ្យនាង Bella ranee ដែលជាតួឯកស្រីអង្គុយអត់ធ្មត់រង់ចាំ តួប្រុសនិយាយឡើងអោយបានត្រឹមត្រូវ ៕

/

ប្រែសម្រួល ៖ គន្ធា

ប្រភព ៖ thaistarnews