តារាសម្ដែងប្រុសស្រីថៃ ពិតជាស្រស់សង្ហា ស្រស់ស្អាត និងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់។ នៅឆ្នាំនេះ តារាមួយចំនួន ក្នុងចំណោមតារាទាំងអស់នោះ ឈានចូលវ័យ ៣១ ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្ដែលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថា ពួកគេមានអាយុ ២០ ឆ្នាំប្លាយប៉ុណ្ណោះ ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាបញ្ជីរាយនាមតារាថៃ ដែលកើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ ៖

១. កញ្ញា Taew Natapohn

/

 

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៩

ឆ្នាំនេះ កញ្ញា Taew Natapohn បានទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងជាមួយមិត្ដប្រុសរបស់នាង គឺលោក Ton Arch ដើម្បីប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់នាង ។

២. កញ្ញា Matt Peranee

/

 

 

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ថ្ងៃទី២៨ កក្កដា ១៩៨៩

៣. កញ្ញា Bella Ranee Campen

/

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ២៤ ធ្នូ ១៩៨៩

៤. លោក Alek Teeradetch

/

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ១៥ កញ្ញា ១៩៨៩

៥. លោក James Kitkasem

/

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ១៨ មិថុនា ១៩៨៩

៦. លោក Mike D. Angelo

/

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ១៩ ធ្នូ ១៩៨៩

៧. កញ្ញា Gypso Ariigantha

/

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណើត៖ ២៣ កក្កដា ១៩៨៩

 

/

ប្រែសម្រួ៖  សារ៉ាត

ប្រភព៖ Thaiupdate